Namn på deltagare

 
Ålder på deltagare

 
Har deltagaren gjort något i Scratch innan?

Fokus för träffen kommer inte att vara Scratch, men om det finns erfarenhet av det så kan det komma till användning.

 
Namn på den som anmäler

 
Telefonnummer om vi behöver nå vårdnadshavare under träffen:

 
Vi vill gärna berätta om vad som händer på Geek Girl Mini. Är det okej att deltagaren är med på bilder som läggs ut på webben och i sociala medier?

     
 
Någon annan fundering eller något som vi behöver veta?

Tack för att du fyllde in denna typeform!
Nu skapa din egna — Det är gratis, lätt och vackert
Skapa en <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform